EQUIFUN (8-12 ans/Jahre)

Dëse Cours dauert 1St.20min.


D'Kanner léieren e Pony (Shetty bis Klengpärd) fir d'Reiden oder Kutschfueren firzebereeden: biischten, Houfen auskratzen, Suedelen oder Opschirren an Trensen...


Dann geet et op den Tour duerch Duerf a Besch. Oder et gett op der Reitplatz geridden, Pony Games oder Bouschéissen um Pony, Buedemaarbecht oder Agility gemaach. Zu Fouss niewt dem Pony duerch de Besch as och eng Aktivitéit di d’Kanner begeeschtert...


An natiirlech frée mir eis op fuerwelzeg Kanner a probéieren hiren Wëssensduuscht sou gudd wi méiglech ze stëllen ;o)

Ce Cours dure 1h20.


Les enfants apprennent à préparer un poney (shetland jusqu'à double-poney) pour l'équitation ou l'attelage: brosser, curer les sabots, poser la selle et le bridon...


Ensuite nous partons en balade à travers le village et la forêt.


Nous pouvons aussi faire du travail sur piste, des Pony Games ou du tir à l'arc à dos de poney, du travail au sol ou de l'agility. La balade à pied dans la forêt est également très prisée par les enfants...


Bien évidemment, nous nous réjouissons de calmer au mieux la soif d'apprendre des enfants curieux ;o)

Dieser Kurs dauert 1Std 20min.


Die Kinder lernen ein Pony (Shetty bis Kleinpferd) aufs Reiten oder Kutschefahren vorzubereiten: bürsten, Hufe auskratzen, satteln oder aufschirren, trensen...


Dann spazieren wir durch Dorf und Wald. Zur Auswahl stehen auch Reiten auf dem Platz, Pony Games, Bogenschiessen auf dem Pony, Bodenarbeit oder Agility. Zu Fuss neben dem Pony durch den Wald spazieren, ist auch eine Aktivität, die die Kinder begeistert...


Und natürlich freuen wir uns auf neugierige Kinder und versuchen ihren Wissensdurst so gut wie möglich zu stillen ;o)